O firmie

 

Rejestracja firmy:
Firma rozpoczęła działalność w 1992 roku na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jesteśmy płatnikami VAT

Status prawny firmy:
Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

Informacja o firmie i uprawnieniach właściciela firmy:
Biuro prowadzone jest jednoosobowo, z możliwością organizowania zespołów projektantów dla kompleksowego opracowania dokumentacji we wszystkich branżach budownictwa.

 

  W zakresie koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych oferuje szeroką gamę możliwości, od tańszych tradycyjnych po najnowsze
  technologie, zależnie od możliwości i życzenia inwestora.

  Biuro posiada do dyspozycji projektantów wszystkich branż budownictwa z odpowiednimi kwalifikacjami.

  Właściciel firmy posiada 30 letni staż pracy w projektowaniu inwestycji, nadzorowaniu robót i obsłudze inwestycyjnej oraz pełne uprawnienia
   w branży instalacyjno-inżynieryjnej.

  Projektujemy i nadzorujemy głównie w zakresie wszystkich instalacji i siec sanitarnych i c.o., gazowych, kotłowni olejowych urządzeń ochrony
  środowiska oraz innych branż budownictw oraz prowadzimy nadzory inwestorskie.