Oferta

 

       WYKONUJEMY NADZORY I PROJEKTY:

                  - wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,

                  - wewnętrznych instalacji wod-kan i ciepłej wody,

                  - wewnętrznych instalacji gazu, kotłowni na gaz - od kurka głównego do urządzeń gazu

                  - zbiorników na gaz płynny oraz instalacji gazowych i kotłowni gazowych

                  - kotłowni na olej opałowy i paliwa ekologiczne oraz instalacje rekuperacji

                  - przyłączy wod-kan, c.o., deszczowych oraz planów zabudowy i szkiców sytuacyjnych

                  - zasilania budynków w energię cieplną z pomp ciepła głębinowych, powierzchniowych i powietrznych
                    oraz kolektorów słonecznych,

                  - udzielamy porad i informacji w zakresie instalacyjnym i w procesie inwestycyjnym

      KOSZTORYSOWANIE ROBÓT:

                  - wykonujemy kosztorysy szacunkowe, inwestorskie i ofertowe robót budowlanych

       W ZAKRESIE WYKONAWSTWA:

                  - pełnimy funkcje kierownika budowy w zakresie instalacji sanitarnych z wpisem do dziennika budowy